Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme Hizmetleri


Hizmet Description

Gümrükleme Hizmeti ile Yanınızdayız

Gümrükleme ve gümrük müşavirliği hizmetlerimizle ithalat ve ihracatın gümrük tarafındaki işlemlerini profesyonel ve deneyimli ekibimizle karşılıyoruz. Dış ticaret söz konusu olduğunda, firmalar için ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçmesi ve devletle olan işlemlerin yürütülmesi gümrükleme hizmetlerin kapsamını oluşturmaktadır. Güvenli, hızlı, sorunsuz ve etkili gümrükleme işlemleriniz için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Küresel ticaret uyumluluğu, firmalar için zaman alan bir süreçtir. Dokümantasyon prosedürleri, gümrük idarelerindeki denetleme işlemleri, izlenmesi gereken ticari düzenlemeler, vb. çok sayıda önemli aşamadan söz edilebilir. Rekabetçi bir pazarda, özellikle gümrük işlemlerine harcanılan kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, uyumluluk engellerinin aşılması için gümrükleme danışmanlığı hizmetleri almak sizin için büyük bir avantaj sağlar.

CBM Lojistik’in gümrük işlemlerini sizin için kolaylaştırmasına izin verin. Deneyimli gümrükleme ithalat ve ihracat işlemleri uzmanlarımız, ürününüzün pazara sunulmasını hızlandırmanıza, nakliye maliyetlerini kontrol altında tutmanıza ve gümrük sorunlarının getirdiği engelleri ve güçlükleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

İthalat Gümrükleme İşlemleri

Dış ticaret yapan firmalar için olmazsa olmaz aşamalardan birisi, ithalat gümrükleme işlemleridir. İthalata konu olan faaliyetleri profesyonel gümrükleme firmalarıyla gerçekleştirmek, şirketlere çok önemli katkılar sunar. Faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgelerin resmi kurum ve kuruluşlara beyan edilmesi, sürecin takip edilmesi, herhangi bir olumsuzluk veya eksik belge durumunda nasıl bir yol izleneceği, gümrükleme firmalarının sağladığı hizmetlerdendir. Bu kapsamda CBM Lojistik olarak iş ortaklarımızın gümrükleme iş ve işlemlerini Gümrük Kanunu’na uygun prosedürde gerçekleştiriyor, zamanınızın değerli olduğunun farkındalığıyla hizmetlerimizi sağlıyoruz.

İhracat Gümrükleme İşlemleri

İthalat gümrükleme işlemlerindeki hassasiyet ve titizliğimizi ihracat gümrükleme işlemlerinde de sürdürüyoruz. Bilindiği üzere ihracata konu olan işlemler, kısıtlı zaman dilimlerinde, sorunsuz şekilde gerçekleştirilmelidir. Süreci iş ortaklarımız için en verimli şekilde kullanabilmek ve belirli periyotlarla düzenli olarak ölçme ve değerlendirme işlemlerini sağlamayı amaçlıyoruz. CBM Lojistik ihracat departmanı, ihracata konu olan süreci takip eden, işinde uzman, deneyimli ekiplerle müşterilerinin yanında olmaya devam etmektedir.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Gümrük müşaviri ile ilgili tanım, kanunda şu şekilde geçmektedir; “Gümrük idarelerinde dolaylı teşmil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletname ile yapmaya Bakanlıkça tanınmış yetkisi doğrultusunda yapan kişidir.”

Gümrük müşaviri, tanımda belirtildiği gibi gümrük işlemini takip etmekle kalmaz, aynı zamanda dış ticarete konu herhangi bir işlem için mükelleflerine danışmanlık hizmeti de sağlar.

Müşavirlik hizmeti veren firmalar, şirketlerin ithalatını ve ihracatını ilgilendiren konularda, dış ticaretin en önemli destekçilerindendir. Müşavirlik hizmetlerinde bilgi, deneyim ve iyi bir ekip ruhu, gerekli olan kriterlerdendir. CBM Lojistik olarak gümrük müşavirliği hizmetlerimizi, uzman ekibimizin sahip olduğu deneyim ve bilgi ile müşterilerimize sağlıyor, gümrükleme sürecini en hızlı şekilde gerçekleştirmenize yardımcı oluyoruz.

CBM Lojistik olarak gümrük müşavirliği hizmetlerini T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerde ve resmi kurum ve kuruluşlarda, iş ortakları adında titizlikle gerçekleştirmektedir. İthalat ve ihracat gümrük işlemlerine ek olarak aşağıda listelenen hizmetleri de sağlamaktayız:

 • Transit Ticaret İşlemleri
 • Antrepo İşlemleri
 • Posta Gümrük İşlemleri
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • İmha İşlemleri
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet Ve İstisna
 • Geri Gelen Eşya İşlemleri
 • Hariçte İşleme İşlemleri
 • Dahilde İşleme İşlemleri
 • Yeniden İhracat İşlemleri
 • Gümrüğe Terk İşlemleri
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Transit Rejimi İşlemleri
 • Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri
 • Sınır Ticaret İşlemleri
 • Gümrükleme Hizmetlerinin Firmalara Sağladığı Avantajlar

Gümrükleme hizmetleri, firmalar açısından zamandan tasarruf sağlar. Kanunlara ve prosedürlere uygunluk, iş ve işlem takibi, gerekli kontrollerin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi gibi temel faydalara erişilmesini kolaylaştırır. Ayrıca;

Gümrük vergilerinin askıya alınması, geri ödeme rejimleri ve serbest ticaret anlaşmalarının kullanımı optimize edilerek, maliyetlerin düşürülmesini ve tedarik zincirlerine bağlı işletme sermayesinin azaltılmasını sağlar.

Firmaların işini etkileyen gümrük düzenlemeleri, prosedürler ve lisanslardaki değişiklikler konusunda proaktif olunmasını sağlar.
Gümrük operasyonlarının stratejik dış kaynak kullanımına ve üçüncü taraf acente izinlerinin yönetilmesine yardımcı olur.
Yararlı gümrük rejimleri, lisanslar ve diğer kaynaklar için başvuru aşamasında destek olunmasını sağlar.
Gümrükleme işlemleri ve gümrük müşavirliği ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için web sitemizdeki iletişim kanallarını kullanarak ekibimizle iletişime geçebilir, soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz